Menüler

YABANCI DİLLERİN ENTEGRASYONU

YABANCI DİLLERİN ENTEGRASYONU

YABANCI DİLLERİN ENTEGRASYONU

Gelişimi boyunca çocuk kendi linguistik çevresi ile uyumlu ses elementlerini seçmeyi ve aynı zamanda kendi olağan çevresi içinde algıladığı fonetik yapılardan mevcut olmayan elementleri ise göz ardı etmeyi öğrenmek zorundadır. Çocuk dilinin ses yapılarına göre linguistik kodlama yapma yetisi kazanacaktır.


Ancak, bu kodlama her dile özgü olduğundan yabancı dilin öğrenilmesinde hızlı bir şekilde engelleyici bir işlev görecektir. Bebeklik döneminde içselleştirilen kendi anadilinin ses paternlerine yabancı dilin sesleri uymayacaktır. Bir dil bu sebeple en başta spesifik ritim ve seslerin bir araya geldiği bir çeşit müziktir. Bu ritimler ve sesler diğer bütün edimlerin kurulacağı (örneğin fonolojik, sentaktik, semantik edimler) temel ses alt katmanını oluşturur.


TOMATİS Yönteminin amacı, yabancı bir dil öğrenmek isteyen herkese bu ritimleri ve sesleri gerçekten düzenleme olanağını kulağın bu yabancı müziğe kendini etkili bir biçimde adapte etmesini sağlamak ve böylelikle de analiz etmesini ve tekrar üretmesini sağlamaktır. Bu, öğrencilerin kendi ana dillerinin olağan ritmik ve sesli alışkanlıklarından sıyrılmalarını gerektirir. Aksi taktirde bu alışkanlıklar yeni bir dil öğrenme üzerinde çoğunlukla olumsuz bir etki oluşturmaktadır.

istanbul tomatis merkezinde uygulanan tomatis yöntemi

Tomatis Metodu Hakkında Ücretsiz Bilgilendirelim!

  • DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI
  • DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
  • ÖGRENME GÜÇLÜĞÜ
  • STRES VE DUYGUSAL BOZUKLUKLAR

copyrights © 2018