Menüler

KİŞİSEL GELİŞİM VE ENERJİZASYON

KİŞİSEL GELİŞİM VE ENERJİZASYON

KİŞİSEL GELİŞİM VE ENERJİZASYON

Bedenin kendini yenilemesinde hareketin önemi biliniyor olsa da beynin sağlığı için aynı şekilde hareketin önemli olduğunun her zaman ayırtına varamıyoruz. Duyusal mesajlar gönderildiğinde beyin uyarılır ve bunun karşılığında bize enerji verir, bizi rahatlatır.


1940’ların sonunda, işitsel-vokal karşı tepkileri üzerindeki ilk deneyleri sırasında, Tomatis, şarkıcılar ve oyuncuların dinamiklerinde olağan olmayan bir takım değişiklikler gözlemlemiştir. 


Kendilerine işitsel olarak empoze edilen ses frekansı alanlarına göre, oyuncular daha dinamik hale gelerek daha dik bir postür benimsemişler ve daha derin nefesler alarak çok daha kolay konuşmaya veya şarkı söylemeye başlamışlardır. Buna karşın, çabucak kambur olmuş ve çıkarmakta zorlandıkları bir uyuşukluk haline girmişlerdir. Enerji kaybıyla açıklanabilen bu durum da onları gerek şarkı söylerken, gerekse konuşurken kaliteli bir vokal emisyon yapmaktan alıkoymuş ve hatta isteklerini yok etmiştir.


Sadece yüksek tonlu seslere karşılık gelen frekanslar, dinamik türdeki ilk tepki kategorisini oluşturmuştur. Buna karşılık, yüksek tonlu frekans bileşenleriyle yok olan alçak tonlu sesler, sistematik olarak yorgunluk artışıyla gözlemlenen zıt tepkileri tetiklemiştir. Bu sonuçlar sadece şarkıcı ve oyuncularda değil, elektronik kulak tedavisi uygulanan herkeste binlerce kez tekrarlamıştır. 


Üstelik Tomatis’in ortaya koyduğu, sadece kulağın duyduğu veya duymayı kabul ettiği, seslerin üretilebildiği (Tomatis’in Birinci Yasası) gerçeği ile insanlar yüksek tonlu sesleri algılamaya yöneltilerek, kendi sesleriyle kendi enerjilerini kalıcı olarak artırabildikleri gözlemlenmiştir. Böylece ses, kendi dinamiğinin kalıcı olarak artırması için bir araç haline gelmektedir.


Aslında, yüksek tonlu armonikler açısından zengin olan seslerin, ‘retiküler formasyon’ adı verilen ve beyinsel etkinliğinin genel seviyesini kontrol eden geniş bir sinir ağını uyarma etkisi vardır. Beynin bu kısmı uyarılma, dikkat ve sürekli konsantrasyon mekanizmalarıyla yakından ilgidir. Bu sebeple söz konusu sesler dinamojenik aksiyon oluşturmakta; aynı zamanda bu mekanizmaları tetiklemektedir. Hafıza, konsantrasyon ve öğrenme süreçlerinin etkinliğine katılarak beyinsel korteksimizdeki aktivitelerin artışında önemli bir rol oynamaktadırlar. Sesin yüksek bileşenlerinin etkin bir şekilde kavranması konusunda kulağın eğitiminin veya yeniden eğitiminin önemi ve faydaları ancak ve ancak o zaman anlaşılabilir.


İnsan kulağı “kortik şarj” fonksiyonunu mümkün kılar. Beyne ve bedene enerji vermek için uyarılmalıdır. Ses bu sebeple kişisel gelişimimiz için gereklidir. Ses armonik ölçülerde ne kadar zengin olursa o kadar etkili olur. Armonik frekanslardan zengin sesler, serebral aktivitenin bütündeki seviyesini kontrol eden retiküler oluşum olarak bilinen geniş bir nöral ağı besleyecektir. TOMATİS Yönteminin enerji verici aktivitesi, fiziksel-bedensel düzlemde meydana getirdiği rahatlatıcı etki ile tamamlanır ki bunun anksiyete ve stresin düzenlenmesi üzerinde olumlu etkileri vardır.


Sonuç itibariyle, duyulan herhangi bir ses, canlı uyarılma kaynağı olan tiz kısımların kulak tarafından uygun bir şekilde filtrelendiği sürece, sonsuz bir enerji kaynağına dönüşebilir. Beyinsel dinamiğin genel durumunu geliştirirken, bu şekilde bir prosedür böylece yorgunluğa veya depresyona yatkın herhangi bir insanın tüm işlevsel potansiyelini geri kazanmasına olanak tanımaktadır.

istanbul tomatis merkezinde uygulanan tomatis yöntemi

Tomatis Metodu Hakkında Ücretsiz Bilgilendirelim!

  • DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI
  • DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
  • ÖGRENME GÜÇLÜĞÜ
  • STRES VE DUYGUSAL BOZUKLUKLAR

copyrights © 2018