Menüler

İLETİŞİM BOZUKLUKLARI

İLETİŞİM BOZUKLUKLARI

İLETİŞİM BOZUKLUKLARI

Dinleme, bilinçli bir şekilde kişinin kulağını iletişim için kullanması eylemidir. 

Maalesef, dinleme aşırı bir şekilde bozulduğu zaman, iletişim olanağı ve isteğiyle ilgili çeşitli problemler ortaya çıkmaktadır. Aslında, tanımın devamında, sağırlığın en kötü türünün, kişinin dinlemeye isteksiz olması ifadesi yer almaktadır.


İyi dinlemenin, kesinlikle iyi duymayla ilgisi olmadığını hatırlamakta fayda vardır. Dinleme, alınan akustik mesajın algılanma ve yorumlanma kalitesinin yanı sıra, iletişime karşı gerçek bir ilgi ve niyetle de tanımlanmaktadır.


Bu sebeple, dinlemeyi değerlendirirken, duyma hassasiyeti değil, duyma yetisinin nasıl kullanıldığı göz önüne alınmalıdır. ‘İletişim sorunları’ terimi çok genel olmakla birlikte ve iletişimdeki sorunların çok çeşitli ve farklı sebepleri olmakla birlikte, bu sorunların çoğunluğunun dinleme işlevindeki bozukluklardan kaynaklandığı gerçeği varlığını korumaktadır. 


Tomatis net bir şekilde, bu sorunların doğrudan dinleme işlevindeki bozuklukların dereceleriyle birlikte değerlendirilmesi neticesinde belirlenip ölçümlendirilebileceğini göstermiştir. 


Gerçekte, bu işlev bir takım algı mekanizmalarının birleşmesiyle tanımlanmakta olup her mekanizma belirli dinleme boyutlarına karşılık gelmektedir. Bu boyutların her biri kendi başına ölçülebilir ve karşılık geldiği prosesin çalışmalarını yansıtan bir indikatör tarafından açığa çıkarılmaktadır. Birlikte, bu ölçümler dinleme işlevini oluşturan çeşitli mekanizmaların aktivitelerinin özel bir kombinasyonunu tanımlamaktadır. Bu kombinasyon, ‘dinleme testi’ olarak adlandırılmaktadır ve her bireye özgü bir işletim sistemi olarak düşünülebilir. 

Dinleme işlevini oluşturan yedi ana boyut tanımlanmıştır: armonik kompozisyon, adaptasyon derecesi, iç seçicilik, dış seçicilik, mekânsallık, denge ve yanallık. Bu parametreler önce ölçülür ve sonra Tomatis Merkezinde yapılan bir konsültasyon sırasında tam olarak açıklanır.


Böylece, genel dinleme bozukluklarının bir sentezini temsil eden dinleme testine bağlı olarak, iletişimdeki bozukluklar birden farklı formlar halinde ortaya çıkabilir. 


Örneğin, agresif bir şekilde bize yönlendirilmemiş, çevremizi saran sesleri kabul etmemek ve algılamamak şeklinde kendini gösterebilir: araba kornası, kapı çarpması, restorandaki yüksek müzik gibi belirsiz sesler; iş arkadaşımızın, ailemizin, arkadaşlarımızın sesi gibi belirli sesler…


Bazı kişiler için, bu bozukluk çok basit olsa da sözlü mesajın tamamen ve mükemmel bir şekilde duyulmasına rağmen çabucak anlaşılmaması ve kişinin tüm kaynaklarının aynı mesajın hatalı veya doğru oluşunun yorumlanmasının doğrulanması için dikkat kaynağının mobilize edilmesi eğilimi şeklinde görülebilir.


Diğerleri için, bürünsel bileşenler olan entonasyon, enfleksiyon, ritim, yoğunluk üzerinde kontrol sahibi olmaması sebebiyle seslerini iletişimsel bir araç olarak kullanmak imkansız olacaktır.Konuşmacının niyetinden bağımsız olarak, ses o zaman muhatabı tarafından agresif, soğuk veya açıklamadan yoksun bir şekilde algılanacaktır.


Bu birkaç örnek, bize dinleme sorunlarının sonuçlarının ne olacağı konusunda bir ipucu vermektedir: eğer dinlemedeki bozukluk oldukça büyük boyutlardaysa, sonunda iletişime isteksizliğe dönüşebilecek bir dinleme arzusu kaybına yol açacaktır. Bunun sebebi de etkin bir iletişim olmamasından kaynaklı güven eksikliği ve cesaret kaybı olabilmektedir. 


Sonuç olarak, iletişim bozukluğundan muzdarip bir kişinin ilişkisel ve ekspresif yetisini tamamen geri kazandırmaya odaklanmış bir eğitim temelinde uygulanacak bir tedavinin faydalarını bu şekilde anlayabiliriz. Spesifik olarak sesin alınması ve emisyonu üzerinden çalışan TOMATİS Yöntemi iletişim becerilerine etkili bir biçimde katkı sağlar.

istanbul tomatis merkezinde uygulanan tomatis yöntemi

Tomatis Metodu Hakkında Ücretsiz Bilgilendirelim!

  • DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI
  • DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
  • ÖGRENME GÜÇLÜĞÜ
  • STRES VE DUYGUSAL BOZUKLUKLAR

copyrights © 2018