Menüler

Hizmetlerimiz

Tomatis Metodu
İLETİŞİM BOZUKLUKLARI görseli

İLETİŞİM BOZUKLUKLARI

Dinleme, bilinçli bir şekilde kişinin kulağını iletişim için kullanması eylemidir...

STRES VE DUYGUSAL BOZUKLUKLAR görseli

STRES VE DUYGUSAL BOZUKLUKLAR

Avrupa Birliğinde, stres sebebiyle her yıl neredeyse 600 milyon iş günü kaybı yaşanmaktadır...

KİŞİSEL GELİŞİM VE ENERJİZASYON görseli

KİŞİSEL GELİŞİM VE ENERJİZASYON

Tomatis, şarkıcılar ve oyuncuların dinamiklerinde olağan olmayan bir takım değişiklikler gözlemlemiştir...

YABANCI DİLLERİN ENTEGRASYONU görseli

YABANCI DİLLERİN ENTEGRASYONU

Öğrencilerin kendi ana dillerinin olağan ritmik ve sesli alışkanlıklarından sıyrılmalarını gerektirir...

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU görseli

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Dikkat, dışsal bir olay veya düşüncenin seçilmesi ve farkındalığı devam ettirme kapasitesidir...

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ görseli

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Öğrenme güçlüğü geniş bir yelpaze olmakla birlikte çocuk popülasyonunun % 4-10 unda gözlenmektedir...

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK- OTİZM görseli

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK- OTİZM

Erken çocukluk döneminde kendini gösteren güçlükler olup sosyal etkileşim, dil, biliş, iletişim gelişimindeki aksaklıklar ve sterotip davranışlar ile karakterize edilir...

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI görseli

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Popülasyonda %10 civarında gözlenmekte olup, çeşitli nedenleri bulunmaktadır...

PSİKOMOTOR GÜÇLÜKLER - DİSPRAKSİ görseli

PSİKOMOTOR GÜÇLÜKLER - DİSPRAKSİ

Psikomotor güçlükler bireyin kaslarını ve uzuvlarını kullanma,organize etme, hareketleri planlama ve koordine etmede yetersizlikler ile karekterizedir...

DOĞUM HAZIRLIĞI VE RAHİM İÇİ YAŞAM görseli

DOĞUM HAZIRLIĞI VE RAHİM İÇİ YAŞAM

1980'lerden bu yana, fetüsün zihinsel ve duyusal varlığını kanıtlamak için pek çok araştırma yapılmıştır...

SES VE MÜZİKALİTENİN GELİŞİMİ görseli

SES VE MÜZİKALİTENİN GELİŞİMİ

TOMATİS Yönteminin çığır açan uygulama alanlarından bir tanesi de müzikalitenin ve konuşmanın veya şarkı söyleme sesinin gelişimine ilişkindir...

istanbul tomatis merkezinde uygulanan tomatis yöntemi

Tomatis Metodu Hakkında Ücretsiz Bilgilendirelim!

  • DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI
  • DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
  • ÖGRENME GÜÇLÜĞÜ
  • STRES VE DUYGUSAL BOZUKLUKLAR

copyrights © 2018